Neohodnotené

Grotech Amino M 500ml

+zložený z 11 vitamínov a 20 aminokyselín

€13,90
Grotech VitAmino M 500ml je zložený z 11 vitamínov a 20 aminokyselín.
 
Vitamíny a aminokyseliny sú nenahraditeľné pre ryby a bezobratlovce,
 
ktoré si ich musia priebežne dopĺňať z vonkajšieho prostredia.

Dávkovanie oddelene: max. 10 ml/100 l akvarijnej vody týždenne.