Neohodnotené

Obmedzovač prietoku restriktor 800

+reguluje tlak na membránu

€3,90

Treba si vyberať podľa membrány, ktorú používame

 

Obmedzovač prietoku 450 cc/min vhodný pre membrány 50/75 GPD.

Obmedzovač prietoku 800 cc/min vhodný pre výkonné membrány 100/200 GPD.

 

Pri výmene membrány by mal byť zároveň menený aj obmedzovač prietoku.