Spínacie hodiny

Neohodnotené

+pre automatické vypínanie / zapínanie osvetlenia alebo CO2

Dostupnosť Skladom
Možnosti doručenia
Kód: 2124
€5,90 / ks
Spínacie hodiny
Neohodnotené

Mechanické spínacie hodiny pre automatické vypínanie / zapínanie osvetlenia či CO2.

Do zásuvky sa vloží kábel a pomocou hodín nastavíme intervaly, v ktorých si prajeme, aby spotrebič fungoval.

 

Špecifikácia:

napätie / prúd: 230 V / 16 A max.

max. záťaž: 3 680 W

minimálna doba zopnutia: 30 minút

možnosť ručného zapnutia: áno

počet spínania za deň: 48

krytie: IP20

 

NÁVOD NA POUŽITIE - SK MINI MECHANICKÁ PROGRAMOVATEĽNÁ SPÍNACIA ZÁSUVKA

Mechanická programovateľná spínacia zásuvka slúži k spínaniu napájacej siete 230 V~ v požadovanom čase.
Minimálne nastaviteľný čas je 30 minút.
Technická špecifikácia
Spínané napätie 230 V~, 50 Hz
Teplota prostredia -10 °C až +50 °C
Presnosť pri spínaní 30 min. ±5 s
Presnosť pri spínaní 6 hod. ±1 min
Maximálna záťaž zopnutia 16 (2) A, 3 680 W
Celková presnosť časovača ±5 min
Presnosť pri spínaní 1 hod. ±10 s
Krytie: IP20

Nastavenie aktuálneho času

Aktuálny čas nastavte otočením disku v smere hodinových ručičiek tak, že aktuálna hodina a minúty budú
v pravom hornom rohu (kam ukazuje šípka). Minúty je možné nastavovať len po 30 minútach (jeden
dielik = 30 minút).
Vytvorenie požadovaného spínacieho programu
1. Vytlačte dieliky (segmenty), ktoré sú po obvode otáčacieho disku, smerom hore. Jeden vysunutý dielik
vypne zásuvku na dobu 30 minút (2 dieliky = 1 hodina).
2. Prepínač na bočnej strane spínacej zásuvky prepnite do polohy dole .- spínacia zásuvka pracuje podľa
programu.
3. Pripojte spínaciu zásuvku k napájacej sieti 230 V~/50 Hz.
4. Do zásuvky zasuňte vidlicu napájacieho vodiča spotrebiča.
Prepínač na bočnej strane spínacej zásuvky slúži k prepínaniu:
Poloha hore – spínacia zásuvka je stále zapnutá bez ohľadu na program.
Poloha dole - spínacia zásuvka pracuje podľa programu.

Upozornenie
• Indukčná záťaž maximálne 2 A.
• Spínaciu zásuvku nerozoberajte.
• Spínaciu zásuvku používajte v suchých vnútorných priestoroch.
• Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na nich nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadne použitia spotrebiča
osobou zodpovednou za jej bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať.

Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do
podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie a pohodu.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: