Neohodnotené

Synchiropus splendidus

+skladom 1 ks

+do zabehnutej nádrže

+likviduje ploštenky a sklenky

€25

Callionymidae

Mali by byť chované v dobre zabehnutom akváriu so živou dekoráciou, živým pieskom a množstvom úkrytov. V rifových nádržiach by im mala byť venovaná špeciálna starostlivosť. Ak nebudú dostatočne kŕmené, schudnú a môžu následne uhynúť. Rady požierajú drobný zooplanktón, preto je ideálne, ak je akvárium spojené s refúgiom. Likvidujú nežiadúce ploštěnky a sklené sasanky. Nie sú agresívne voči iným rybám, s výnimkou vnútrodruhovej agresivity. Na jedno akvárium je vhodné zaobstarať len jednu alebo pár rovnakého druhu. Bez problémov sa znesú s inými príbuznými svojho druhu. Na svoju ochranu vylučujú toxický sliz, ktorý odrádza dravca. Tzv. kokon používajú napr. pri spánku.
Mali by byť kŕmené viackrát denne malým množstvom čerstvého, mäsitého krmiva. Ideálna potrava zahŕňa mrazený cyklop, malé kúsky atremií alebo mysis obohatené vitamínmi (Lipovit, Lipo-garlic). Dôležitú úlohu pri rozkrmovaní, navykaní na nové akvárium a udržanie dobrej kondície môže hrať tiež krmivo Masstick.

Naše vlastné skúsenosti ukázali, že vretienky sú moc krásne a chovateľné ryby, ale je potrebné sa snažiť dodržať niektoré zásady.

Ryby brať od overených dodávateľov, riadne si ich prezrieť a nechať si poradiť. Obchodníka poprosiť o možnosť vidieť ako a aké kŕmenie vybraný jedinec prijíma.
Rozkrmovat pomocou vynikajúceho krmiva Masstick. Ryby toto kŕmenie rady prijímajú, má vysoké výživné hodnoty a trvá dlhšie do jeho úplného zkrmenia.
Pre ryby používať čo najpestrejšie a kvalitné mrazené kŕmenie. Minimalizovať stres (výborný chemizmus vody, vyvarovať sa agresívnych obyvateľov nádrže, vhodná veľkosť nádrže). Predovšetkým z počiatku doporučujeme mať v spoločenskej nádrži samostatnú akrylátovou nádobu s otvormi a kusom dekorácie (napr. zrezaný kvetináč), kde si živočíchy na seba navzájom zvyknú bez napádania.

Upozornenie na:

postupná aklimatizácia na samotné akvárium a jeho obyvateľov

pre svoju ochranu produkujú toxický sliz

Z odbornej literatúry:
"Vretienka ozdobná (Synchiropus picturatus) žije v okolí Filipín a Melanézskych ostrovov. Dorastá do dĺžky asi 5 cm. S obľubou sa chová v akváriu. Živí sa Naupliami žiabronožky soľnej, kôrovcami rodu Mysis, riasami a Grindalom (Enchytraeus buchholtzi). Pri ohrození sa zahrabává do piesčitého dna alebo sa schováva do dutín v kameňoch či pod kameňmi.
Mnohokrát bolo v zajatí pozorované trenie. Samec imponuje samici a obopláva ju so vztýčenou chrbtovou plutvou. Snaží sa zasunúť jednu z brušných plutiev pod brucho samice, bok po boku s ňou vypláva k hladine a náhlym trhnutím oboch tiel trecí akt končí. V zajatí sa chovajú aj väčšie vretienky očkaté (S. ocellatus), dorastajúce asi 6 cm a rozšírené na mnohých miestach v koralových reefoch Indického a Tichého oceánu, a asi 10 cm dlhá vretienka mandarin (S. splendidus), pochádzajúca z Filipín a východoaustralského pobrežia.
Vretienkovití žijú v trópoch, subtrópoch aj v moriach mierneho geografického pásu. Zdržujú sa na piesčitom dne. Telo majú sploštené, pretiahnuté, hlavu značne veľkú. Telo je bez šupín. Žiabrové otvory po stranách hlavy sú malé. Obe chrbtové plutvy sú u samcov nápadne zväčšené. Na korisť sa ryby vrhajú skokom. Tropické druhy žijú značne skrytým životom, ťažko sa lovia, a preto sa dovážajú do akvárií len ojedinele. "

Zdroj: RNDr. Stanislav Frank, CSc., Morské ryby 1997